Gezond plantmateriaal vormt de basis voor iedere teelt. Tijdens de teelt worden onze planten meerdere malen gesnoeid en ondersneden om zowel de bovengrondse als ondergrondse kwaliteit te waarborgen. Dit gebeurt bij ons veelal machinaal maar soms nog met de hand. Natuurlijk zijn er ook overige teelthandelingen welke gericht zijn op een goede kwaliteit van het eindproduct.

Steekmachine:

 

Snoeien:

 

Onkruidbestrijding:

 

Waterirrigatie, druppelslangen plaatsen: